Apollo-logo

Blåsorkestern Apollo representerar en tradition av blåsmusik i Helsingfors, ända sedan 1901. Innan namnbytet till Annegårdens Blåsorkester föregicks orkestern av Helsingfors ungdomsorkester, grundad 1989 av Anu Fagerström och stödd av Helsingfors stads kulturella centrum. Orkestern var Helsingfors orkesters ungdomsorkester, som fokuserade på att spela musik för ungdomar.

1999 upphörde Annegården att tjäna som stödpunkt för orkestern och orkesterns namn ändrades till Blåsorkestern Apollo. Klaus Pylkkänen, en dirigent som i tio år lotsat orkestern mot en mer avancerad nivå, överlämnade taktpinnen till Anne Peltonen 2001 och samtidigt flyttade repetitionerna till Domkyrkoförsamlingens lokaler.

 

Tillsammans med den egentliga orkestern har det under åren funnits ungdomsorkestrar, där musikundervisning har haft en viktig roll. År 2003 lockade ungdomsorkestern upp till trettio nybörjare, men sedan 2006 har ungdomsorkestern integrerats med Apollo. Inka Puhakka, som ledde ungdomsorkestern, tog år 2005 över efter Anne som dirigent för Apollo och dirigerade till 2008, då Tero Haikala tog över. Övningslokalen byttes efter kapellet i Gräsviken och Gräsvikens grundskola till i Kirjas festsal i Kronohagen år 2011. År 2018 började Sauli Saarinen som orkesterns dirigent.

 

Apollo har bjudit in respekterade yrkesmusiker som ledare och orkestern kännetecknas av fördomsfrihet och utmanande och mångsidiga målsättningar. Förutom olika typer av konserter och framträdanden, inkluderar Apollos traditioner en årlig vårkonsert på Esplanaden och ackompanjemang av De vackraste julsångerna i Helsingfors Domkyrka. Orkestern har under sina olika skeden haft en mycket nära relation med Helsingfors stad, tack vare dess ekonomiska stöd och representationsframträdanden.


Apollo erbjuder musikutövare möjlighet att spela tillsammans i Helsingforsregionen utan att vara med i en musikskola eller liknande. Dock krävs spelfärdigheter av minst 3/3-nivå för att spela i orkestern. Apollo övar på torsdagar i Kronohagen, Helsingfors från 18:15 till 20:45 i Kirjatalos festsal, Bokarbetaregatan 10 B, 00170 Helsingfors. Kartlänken finns på www.hky001.fi/kirjan_talo/.